Cho phản ứng hạt nhân img1 . Đây là         

A.

A: phản ứng nhiệt hạch

B.

B: phóng xạ img1

C.

C: phản ứng phân hạch

D.

D: phóng xạ img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...