Cho phương trình img1. Số các giá trị nguyên dương của img2 nhỏ hơn img3 để phương trình có nghiệm là:         

A.

9.

B.

8.

C.

10.

D.

7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1img2img3img4 có nghiêm khi và chỉ khi img5img6. Do đó số các giá trị nguyên dương của img7 nhỏ hơn img8img9. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.