Cho tam giác img1img2, cạnh img3. Bán kính img4 của đường tròn ngoại tiếp tam giác img5 bằng

A.

 img1 

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng định lý img1 trong tam giác có: img2 img3.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...