Cho tam giác img1 đều. Hỏi hình là tam giác img2 đều có bao nhiêu trục đối xứng?        

A.

Không có trục đối xứng.

B.

Có 1 trục đối xứng.

C.

Có 2 trục đối xứng.        

D.

Có 3 trục đối xứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  3 trục đối xứng của tam giác đều là 3 đường trung trực của 3 cạnh. img1   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.