Cho hàm số img1, có đồ thị img2. Tiếp tuyến của img3 song song với đường thẳng img4 là đường thẳng có phương trình:

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...