Chọn đáp án đúng:

A.

Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

B.

Tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2.

C.

 Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải kéo căng dây đàn hơn.

D.

Âm nghe được, siêu âm, hạ âm khác nhau cả về bản chất vật lý và tác dụng sinh lý.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Việc kéo căng dây đàn làm tăng vận tốc truyền sóng trên dây. Mặc khác tần số gây ra hiện tượng sóng dừng trên đàn tỉ lệ với vận tốc truyền sóng → kéo căng dây đàn thì âm phát ra cao hơn.  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.