Chọn khẳng định sai. Trong một khối đa diện

A.

Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.

B.

Mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh.

C.

Mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt.

D.

Hai mặt bất kì luôn có ít nhất một điểm chung

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Hình lập phương, hình hộp có các mặt song song với nhau.

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.