Chọn phát biểu đúng. Khi cường độ chùm tia sáng mà không thay đổi bước sóng của nó thì:

A.

Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian tăng.

B.

Năng lượng của mỗi photon tăng.

C.

Tốc độ của photon tăng.

D.

Tần số của photon tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Số lượng photon truyền đi trong một đơn vị thời gian tăng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.