Choose a word that has different stress pattern:

adventure                  register                   equipment                    protection

A.

adventure                 

B.

 register                   

C.

equipment                   

D.

 protection

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

register

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.