Choose a word that has different stress pattern:

applicant                               maximum                             important                         lecturer                                                                                                                             

A.

applicant                               

B.

maximum                             

C.

important                         

D.

lecturer

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

important

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.