Choose a word that has different stress pattern:

category              interesting                understanding                regularly

A.

category              

B.

interesting                

C.

understanding                

D.

regularly

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

understanding

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...