Choose a word that has different stress pattern:

overwhelming                                participant                                facility                                 development

A.

overwhelming                                

B.

participant                                

C.

facility                                 

D.

development

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

overwhelming

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.