Choose a word that has different stress pattern:

problem               enjoy                decide                 result

A.

problem

B.

enjoy

C.

decide

D.

result

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

problem

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...