Chu kỳ của hàm số img1 là:                 

A.

img1.        

B.

img1.        

C.

img1.        

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tập xác định của hàm số: img1.

Với mọi img2, img3 

Ta có : img4img5, img6.

Vậy img7là hàm số tuần hoàn với chu kì img8(ứng với img9) là số dương nhỏ nhất thỏa img10.  

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...