Có bao nhiêu phép quay với góc quay img1 img2 biến tam giác đều cho trước thành chính nó?  

A.

0

B.

1

C.

2

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Tồn tại hai phép quay với góc quay img1 img2: +) img3 +) img4 Với img5 là trọng tâm tam giác img6 img7  Vậy đáp án đúng là C.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.