Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

A.

khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao

B.

khu vực I và III cao, Khu vực II thấp

C.

khu vực I rất thấp, Khu vực II và III cao

D.

khu vực II rất cao, Khu vực I và III thấp

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...