Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A là:  

A.

 img1         

B.

img1        

C.

 img1        

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Cơ năng của vật img1.  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...