Công nghiệp hóa là gì

 

A.

A. Tất yếu khách quan đối với các nước đi lên chủ nghĩa xã hội

B.

B. Tất yếu khách quan đối với các nước nghèo, lạc hậu

C.

C. Nhu cầu của các nước kém phát triển

D.

D. Quyền lợi của các nước nông nghiệp

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tất yếu khách quan đối với các nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...