Công nghiệp năng lượng của nước ta gồm các phân ngành:        

A.

Khai thác than, khai thác dầu khí và nhiệt điện.

B.

Khai thác than, khai thác dầu khí và sản xuất điện.

C.

Khai thác nguyên, nhiên liệu và sản xuất điện.

D.

Khai thác nguyên, nhiên liệu và thủy điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nước ta, công nghiệp năng lượng gồm khai thác nguyên nhiên liệu là khai thác than, khai thác dầu và sản xuất điện.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.