Công thoát của êlectron ra khỏi đồng là 4,14eV. Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ1=0,2μm và λ2=0,45μm vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện :         

A.

 Xảy ra với cả hai bức xạ đó.

B.

Chỉ xảy ra với bức xạ λ2.        

C.

 Chỉ xảy ra với bức xạ λ1.                

D.

 Không xảy ra với cả hai bức xạ đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1  Chọn C.  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.