Đặc điểm nào sau đây không có ở đột biến thay thế 1 cặp nuleotit ?

A.

Dễ xảy ra hơn so với dạng đột biến gen khác

B.

Có nhiều thể đột biến hơn so với các dạng đột biến gen khác

C.

Chỉ có thể làm thay đổi thành phần nucleotit của một bộ ba

D.

Thường gây hậu quả nghiêm trọng so với các dạng đột biến gen khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đột biến gen dạng thay thế một cặp nucleotit thường gây hậu quả ít nghiêm trọng hơn so với đột biến gen dạng thêm hay mất một cặp nucleotit. Vì ĐB dạng thay thế 1 cặp nucleotit chỉ có thể làm thay đổi thành phần nucleotit một bộ baimg1 có thể làm biến đổi chức năng protein hoặc không ảnh hưởng chức năng của protein. Mặt khác, ĐB gen dạng mất hoặc thêm nucleotit chắc chắn làm thay đổi chức năng protein

Vậy đáp án là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...