Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân là:   

A.

Năng lượng liên kết riêng.

B.

 Điện tích hạt nhân.

C.

Điện tích hạt nhân.

D.

Khối lượng hạt nhân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là năng lượng lien kết riêng

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...