Đất bị ô nhiễm là vấn đề cần chú ý đặc biệt trong việc quản lí sử dụng đất đai nông nghiệp của vùng

A.

Đồng bằng sông Hồng

B.

Đồng bằng Bắc Trung Bộ

C.

Đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ

D.

Đồng bằng sông cửu Long.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đồng bằng sông Hồng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...