Đất đai ở vùng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát ít phù sa là do:

A.

Bị xói mòn, rửa trôi mạnh trong điều kiện mưa nhiều.

B.

Trong quá trình hình thành đồng bằng, biển Đông có vai trò chủ yếu.

C.

Đồng bằng nằm ở chân núi nhận được nhiều sỏi, cát trôi xuống.

D.

Các sông niềm trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Đất đai ở vùng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát ít phù sa là do trong quá trình hình thành đồng bằng, biển Đông có vai trò chủ yếu (sgk Địa lí 12 trang 33).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.