Đặt điện áp u = img1cosωt (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị đại img2 và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là α ( 0 < α < π/2). Khi L = L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị  ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sơm pha so với cường độ dòng điện là 0,5 α. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là:

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 

+ Theo định lý hàm số sin trong tam giác: img2 

+ Vì img3  img4 

+ Do cosβ và U là các giá trị không đổi nên hiệu điện thế ULmax­ khi img5 .Hay nói cách khác khi L = L1 thì ULmax → Ta có uRC vuông pha với u hai đầu đoạn mạch hình vẽ

+ Từ hình vẽ img6

+ Khi img7 thì ta có độ lệch pha giữa u và i là φ thì ta có: img8  img9 

+ Mà img10  + Theo đề bài ta có: img11  + Mà img12 

 

Vậy đáp án đúng là A  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.