Đặt điện áp img1 vào hai đầu đoạn mạch điện. Tại thời điểm t, điện áp có giá trị img2 và đang giảm. Tại thời điểm img3, điện áp này có giá trị bằng:

A.

200 V.

B.

img1V.

C.

img1V.

D.

img1V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có khoảng thời gian img1 tương ứng với img2 + Tại thời điểm t điện áp có giá trị img3 và đang giảm. → từ hình vẽ ta có img4 img5   

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.