Để nhìn vật ở xa vô cực:

I. Mắt không tật, không điều tiết.

II. Mắt cận thị, không điều tiết.

III. Mắt viễn thị, có điều tiết.

IV. Mắt viễn thị, không điều tiết.

V. Mắt cận thị, có điều tiết.

Điều nào ở trên là đúng?

A.

I.

B.

I, II, và III.

C.

I và III.

D.

I, IV, V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I và III.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...