Địa hình thấp và hẹp ngang nâng cao ở hai đầu là đặc điểm của vùng núi:         

A.

Đông Bắc.

B.

Tây Bắc.

C.

Trường Sơn Bắc.

D.

Trường Sơn Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.