Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 345dm = 34,5km $ \times $....

A.

0,001

B.

0,0001

C.

0,00001

D.

0,01

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đổi: 34,5km = 345000dm. Ta có $345000 \times 0,001 = 345.$ Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 0,001.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.