Diện tích một mặt của hình lập phương là 9. Thể tích khối lập phương đó là:        

A.

729

B.

81

C.

27

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Giả sử hình lập phương cạnh x img1 diện tích một mặt của hình lập phương là img2  Vậy thể tích khối lập phương là img3   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...