Điều kiện để 2 sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là 2 sóng, suất phát từ hai nguồn dao động:

A.

Cùng tần số, cùng biên độ.

B.

Có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.

C.

Cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

D.

Cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Để hai sóng có thể giao thoa thì chúng phải xuất phát từ hai nguồn kết hợp, có cùng tần số cùng phương và độ lệch pha không đổi theo thời gian.

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...