Do mâu thuẫn với E nên H đã vào trang facebook của E tải một số hình ảnh nhạy cảm của E và người yêu về máy sau đó chỉnh sửa và đăng tin xúc phạm E trên facebook của mình. Hành vi của H vi phạm quyền nào dưới đây?

A.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B.

Quyền được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

C.

Quyền bí mật của công dân.

D.

Quyền tự do của công dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Hành vi của H vi phạm quyền quyền được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

Vì vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.