Đồ thị hàm số img1 có bao nhiêu đường tiệm cận ?  

A.

4

B.

1

C.

3

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 nên đồ thị hàm số có một đường tiệm ngang là img2. img3img4 nên img5 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. img6img7 nên img8 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Vậy đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.