Đồ thị hàm số y=x6x21 có mấy đường tiệm cận?

A.1 .
B.3 .
C.2 .
D.0 .
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Li gii
Chn B
Ta có: limx+y=limx+x6x21=0 ; limxy=limxx6x21=0 nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng y=0 là tiệm cận ngang.
limx1+y=limx1+x6x21= ; limx1y=limx1x6x21=+ nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng x=1 là tiệm cận đứng.
limx1+y=limx1+x6x21=+ ; limx1y=limx1x6x21= nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng x=1 là tiệm cận đứng.
Vậy đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.