Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X, este đơn chức Y và andehit Z (X, Y, Z đều no, mạch hở và có cừng số nguyên tử hidro) có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 1 : 2 thu được 24,64 lít img1 (đktc) và 21,6gam nước. Mặt khác cho 0,6 mol hỗn hợp E trên tác dụng với dung dịch img2 đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị m là:

A.

86,4 gam.

B.

97,2 gam.

C.

64,8 gam.

D.

108 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 số H =img2 

Các chất có cùng số H nên E gồm:

X là img3 

Y là img4 

Z là img5

  img6 

Z no, mạch hở nên z là img7

  img8 

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...