Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 - 14, cho biết đỉnh núi hoặc dãy núi nào sau đây không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?          .  

A.

Núi Mẩu Sơn.

B.

Núi Tam Đảo.

C.

Núi Tây Côn Lĩnh.

D.

Núi Lang Bian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy đáp án là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.