Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây? img1   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào đồ thị ta thấy ngay đây là đồ thị hàm số bậc ba với hệ số img1, do đó loại A và C. Hàm số có điểm cực trị img2. Xét hàm số img3, ta có img4; img5 img6 img7. Suy ra hàm số này không thỏa mãn. Vậy ta chọn hàm số img8.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...