Đường thẳng img1 là giao của hai mặt phẳng img2 và img3 thì có phương trình là  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1 có vectơ pháp tuyến img2. img3 có vectơ pháp tuyến img4. Ta có: img5. Gọi img6 là một vectơ chỉ phương của img7, thì img8 và img9. Suy ra img10 cùng phương với img11. Chọn img12. Lấy img13thuộc mặt phẳng img14 và img15. Đường thẳng img16 đi qua img17 có một véctơ chỉ phương img18. Vậy phương trình img19 là: img20.  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...