Đường thẳng img1, với img2, img3, đi qua điểm img4 và tạo với các tia img5, img6 một tam giác có diện tích bằng img7. Tính img8.

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1 đi qua điểm img2 img3. Đường thẳng img4 tạo với các tia img5;img6 tam giác có diện tích bằng img7img8 Từ img9;img10img11 img12img13img14(nhận) hoặcimg15(Loại) img16.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.