Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số img1 cùng với hai trụ tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng img2. Tìm img3.  

A.

img1; img2.        

B.

img1; img2.

C.

img1; img2.        

D.

img1; img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1; img2img3img4 img5; img6img7. img8. Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận img9img10. Hai đường tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng img11 suy ra img12img13img14img15.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...