Đường biên giới quốc gia trên biển nước ta là ranh giới bên ngoài vùng?

A.

Tiếp giáp lãnh hải.

B.

Nội thủy

C.

Đặc quyền kinh tế.

D.

Lãnh hải.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Đường biên giới quốc gia trên biển nước ta là ranh giới bên ngoài vùng lãnh hải (sgk Địa lí 12 trang 15).

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.