Em hãy ghép những đoạn văn ở cột bên phải với tên câu chuyện ở cột bên trái cho thích hợp :

A.

1 – c, f ; 2 – a, e ; 3 – b, d

B.

1 – a, c ; 2 – b, d ; 3 – c, f

C.

1 – b, c ; 2 – a, e ; 3 – d, f

D.

1 – a, c ; 2 – b, d ; 3 – e, f

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...