Em hiểu thế nào là “quà của đồng nội”?

A.

Là món quà của thiên nhiên dành cho con người.

B.

Là món quà con người dành tặng cho thiên nhiên.

C.

Là món quà quý giá nhất trong thiên nhiên.

D.

Là món quà của cha mẹ dành cho con cái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.