Giả sử sau 4 giờ (kề từ thời điểm ban đầu), số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ bị phân rã bằng 75% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng đó là

A.

4 giờ

B.

2 giờ

C.

3 giờ

D.

8 giờ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...