Giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 là:

A.

img1 

B.

0.

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Dễ thấy với mọi xÎ[1;2] thì img1  Do đóimg2 . Dấu "= " xảy ra khi và chỉ khi x =1  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.