Gọi img1,img2 lần lượt có điểm biểu diễn là img3img4 trên mặt phẳng phức ở hình bên. Tính img5. img6   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Từ hình bên ta có tọa độ img1 biểu diễn số phức img2. Tọa độ img3biểu diễn img4. Ta có img5img6 img7.  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...