Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parbol img1, tiếp tuyến với img2 tại điểm img3 và đường thẳng img4 ( như hình vẽ bên). Tính Simg5

A.

img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Phương trình img1, img2  Phương trình tiếp tuyến của img3 tại A là img4  Khi đó: img5 với img6 là tiếp tuyến của img7 tại img8  Suy ra img9 

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.