Hai bạn Hùng và Vương cùng tham gia một kỳ thi thử trong đó có hai môn thi trắc nghiệm là Toán và Tiếng Anh. Đề thi của mỗi môn gồm img1 mã đề khác nhau và các môn khác nhau thì mã đề cũng khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho học sinh một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để trong hai môn Toán và Tiếng Anh thì hai bạn Hùng và Vương có chung đúng một mã đề thi.  

A.

img1 .

B.

img1.        

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  ·        Không mất tính tổng quát có thể giả sử rằng Hùng được phát đề trước và Vương được phát đề sau. Hùng có img1 cách chọn mã đề môn Toán, img2 cách chọn mã đề môn Tiếng Anh, và Vương có img3 cách chọn mã đề môn Toán, img4 cách chọn mã đề môn Tiếng Anh. Suy ra số phần tử của không gian mẫu bằng img5. ·        Gọi img6 là biến cố “Hai bạn Hùng và Vương có chung đúng một mã đề”. Trường hợp 1: Chung mã đề môn Toán. Hùng có img7 cách chọn đề môn Toán, và Vương có img8 cách chọn mã đề giống Hùng. Khi đó môn Tiếng Anh, Hùng có img9 cách chọn mã đề và Vương có img10 cách chọn mã đề khác Hùng. Suy ra có img11 cách. Trường hợp 2: Chung mã đề môn Tiếng Anh. Tương tự trường hợp 1, ta cũng có img12 cách. Theo quy tắc cộng ta có img13. Xác suất cần tìm là img14.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.