Hai mạch dao động điện từ giống nhau có hiệu điện thế cực đại trên các tụ lần lượt là 2V và 1V. Dòng điện trong hai mạch dao động cùng pha. Biết khi năng lượng điện trường trong mạch dao động thứ nhất bằng 40μJ thì năng lượng từ trường trong mạch thứ hai bằng 20μJ. Khi năng lượng từ trường trong mạch dao động thứ nhất bằng 20μJ thì năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng:             

A.

25μJ.                        

B.

10μJ.

C.

40μJ.

D.

30μJ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1

Hai mạch giống nhau, tức là cấu tạo giống nhau, L như nhau, C như nhau.

Do i1 và i2 cùng pha nên I tức thời ở hai mạch tỉ lệ với nhau, u tức thời hai mạch tỉ lệ với nhau.                                                            

Theo đề bài: img2 

Do i1 luôn cùng pha i2: img3  img4  Theo đề cho: img5 img6 Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.