Hai vật chuyển động thẳng với gia tốc không đổi. Vectơ vận tốc tại hai điểm khác nhau (t1 < t2) được vẽ trên hình.

Hướng của vec tơ gia tốc (, ) của chúng là

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Do ↑↑ Δ nên A đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.